logo

Aktualności

16 września 2019

Spotkanie z zaproszonymi Inwestorami

Informujemy, że spotkanie zainteresowanych osób i instytucji z Zarządem Spółki Elektrociepłwonia "Będzin" S.A. odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. w Będzinie, przy ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin. Zainteresowani spotkaniem na co najmniej tydzień przed jego terminem winni zgłosić swoje uczestnictwo oraz przesłać pytania do Zarządu na adres Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., ul. Pietrusińskiego 7,61-144 Poznań.

czytaj więcej

10 czerwca 2019

Spotkanie z zaproszonymi inwestorami

Informujemy, że spotkanie zainteresowanych osób i instytucji z Zarządem Spółki Elektrociepłownia "Bedzin"S.A. odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. w Polonia Palace Hotel w Warszawie zaraz po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., tj. około godz. 10:30. Zainteresowani spotkaniem na co najmniej tydzień przed jego terminem winni zgłosić swoje uczestnictwo oraz przesłać na adres Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., pytania do Zarządu.

czytaj więcej