logo

O grupie

4 sierpnia 2014 roku na podstawie umowy dokonano przeniesienia prawa własności przedsiębiorstwa Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 551 KC, na rzecz Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141,

Obie spółki utworzyły Grupę Kapitałową Elektrociepłownia „Będzin” S.A., w której Elektrociepłownia „Będzin” S.A jest jednostką dominującą i jednocześnie właścicielem 100% udziałów Spółki zależnej - Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 76 870 000 zł.

W roku 2015 nastąpił dalszy rozwój Grupy - 15 kwietnia przeniesiono na rzecz  Elektrociepłowni „Będzin” S.A. prawo własności akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu dających pełną kontrolę nad tą Spółką. Przeniesienie nastąpiło w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji z dnia 27 marca 2015 r., oraz nabycia na podstawie zawartych umów 100% akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A posiada 100% akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kapitał zakładowy Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A. wynosi 22 400 000,00 zł.

W wyniku ww. transakcji Elektrociepłownia „Będzin" S.A. od 4 sierpnia 2014 roku stała się Spółką holdingową, która nie prowadzi działalności produkcyjnej.

Działalność produkcyjna w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji prowadzona jest wyłącznie w  Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., działalność w zakresie usług finansowych prowadzona jest w Spółce Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.

W związku z przejęciem kontroli nad Energetycznym Towarzystwem Finansowo- Leasingowym Energo-Utech S.A. została rozbudowana struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej.